top of page

Alla barn och unga ska få bli sedda, hörda och bekräftade.

Partifullmäktige samlas i Tammerfors under veckoslutet. Jag deltog i den politisa debatten med ett samtalsämne som lyfts upp på felra håll i landet.


"Som mamma och politiker är jag orolig över ett fenomen som den senaste tiden synligt lyfts upp i min hemkommun Vichtis.


I de senaste undersökningarna för skolhälsovården kommer det oroväckande tydligt fram att alkoholkonsumtionen har minskat bland de unga, medan användning av droger har ökat.

I Vichtis, har missbruk av cannabis ökat och vi träffar redan på barn i lågstadieålder som prövat och använder cannabis. Vi har även träffat på 12-åriga barn som förmedlar cannabis. Drogmissbruk är ett problem i hela Finland, inte bara i Vichtis.


Tänä vuonna vihtiläisistä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 13,2 prosenttia kertoi kokeilleensa kannabista ainakin kerran. Vastaava osuus oli kaksi vuotta takaperin 10,5 prosenttia. Kannabiksen ja muiden huumeiden sekä lääkkeiden saanti on helpompaa kuin koskaan ennen. Huumausaineet eivät ole mikään uusi ilmiö. Se mikä on kuitenkin muuttunut vuosien saatossa on huumausaineiden saatavuuden helppous sekä yleinen asenne huumausaineita kohtaan.


Tiderna har förändrats. Vi måste ta till hårdare åtgärder för att se till, att kommunerna har tillräckligt med resurser för förebyggande arbete och att vi hittar verktyg för att både hjälpa barnen, men också föräldrarna.


Vi behöver mera lågtröskel service och en nationell strategi för hur vi skall kämpa mot drogmissbruk och framförallt öka medvetandet om farorna kring droger, både bland föräldrar men också bland barn och unga. Många föräldrar är för blåögda och känner inte till hur lätt det är att skaffa narkotika i nuläget och att barnet som “bara” sitter hemma och spelar är lika utsatta för hotet som ett aktivt och socialt barn. Dessutom måste vi se till att de familjer som lever med barn som missbrukar droger vågar tala allmänt om sina problem.


Enligt Kondis Ry och Maria Thelen, är missbruk av droger fortfarande ett tabu i vårt samhälle. Enligt föreningen lever vi i en omgivning där många föräldrar lätt känner skam och därför undviker man hellre att tala om de problem man har hemma eller om utmaningarna med ett barn som är missbrukare. Det är viktigt att inte skapa mera skuldkänslor, utan istället stöda dem som lever i en vardag där droger är en del av den. Det är viktigt att familjerna inte blir ensamma, utan det finns ett brett nätverk som stöder familjerna.


Drogmissbruk är ett sätt att fly tristess och dämpa illamående. Lyssnar vi tillräckligt på våra barn och unga i ett tillräckligt tidigt skede? Hinner vi i dagens system se varje barn och ung? Enligt skolhälsovårdsundersökningen får många barn och unga hjälp när de behöver, men över 10% svarar ,att de inte fått hjälp av skolhälsovården, trots att de hade behövt. Många av dem kanske inte får hjälp någonstans ifrån. Inte ens hemma. Det är extremt viktigt det finns tillräckligt med vuxna som lyssnar på våra barn och unga, inte bara då när det är kris, utan i alla situationer. Alla barn och unga ska få bli sedda, hörda och bekräftade."


Tack.
6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page