top of page

Kohti kestävämpää ja tasa-arvoisempaa maailmaa


YK:n päivää vietetään keskiviikkona 24. lokakuuta. Suomi on kuulunut YK:n jäsenmaihin vuodesta 1955 lähtien ja on sitoutunut YK:n peruskirjan asettamiin velvoitteisiin, ylläpitämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä tekemään yhteistyötä kansainvälisten haasteiden ratkaisemiseksi.


YK:n jäsenyys on erittäin tärkeä Suomen kaltaiselle pienelle maalle. YK tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa sekä olla mukana kansainvälisessä päätöksenteossa. Suomella on myös paljon annettavaa kansainvälisillä areenoilla – meillä on monipuolista osaamista ja herätämme luottamusta. On ensiarvoisen tärkeää, että Suomi ottaa politiikassaan rohkeasti kantaa ja on mukana tekemässä päätöksiä, jotka tukevat YK:n peruskirjan periaatteita. Kansainväliset haasteet ovat kaikkien maiden haaste, jolloin Suomen tulee jatkossakin ottaa vahva rooli yhtenä YK:n jäsenmaana.

Suomi onkin ollut varsin aktiivinen jäsenmaa ja tästä tuorein esimerkki on kun Helsinki, maailman toisena kaupunkina maailmassa, aloittaa raportoinnin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Tavoitteita on yhteensä 17 ja niillä pyritään vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta.


Valtion talousarvioesitykseen on myös entistä vahvemmin otettu mukaan juuri kestävä kehitys. Suomi voi olla tästä ylpeä, sillä olemme yksi ensimmäisistä kestävän kehityksen budjetointia toteuttavista maista. Suomen malli on herättänyt kansainvälisesti suurta kiinnostusta. Meidän kannattaa ehdottomasti jatkaa samalla linjalla, ja valvoa entistä konkreettisemmin sitä, että kestävän kehityksen periaatetta noudatetaan, ja että käytettävissä olevat resurssit kohdistetaan entistä tarkemmin.


Itse toivon, että seuraava hallitus sisällyttäisi talousarvioon myös tasa-arvon näkökulman. Sukupuolitietoinen budjetointi on työkalu, jonka avulla voidaan myös valtiontaloudessa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.  Sen toteutumista voidaan seurata esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointityökalun avulla. Sukupuolten tasa-arvo on kirjattu YK:n peruskirjaan, ja Suomi on sitoutunut tämän periaatteen toteuttamiseen.

Suomen tulee ehdottomasti olla niitä kärkimaita, jotka edistävät konkreettisesti tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Minä haluan olla tässä prosessissa mukana!

Fredlig FN-dag – Rauhallista YK:n päivää!

Heidi Seppälä

7 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page