top of page

Sote uudistus vihdoin maaliin,mutta miten käytäntö?Sosiaali ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien hartioilta uusien hyvinvointi alueiden hoidettavaksi. Meillä on Suomessa 21 hyvinvointialuetta, jotka käytännössä ottavat vastuun kaikesta meidän ihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.


Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy siis hyvinvointialueille. HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Kyseessä ei siis ole mikään pieni uudistus, vaan uudistus, jota on vuosikausia yritetty viedä maaliin eri hallituskokoonpanoilla ja hieman eri malleilla. Nyt uudistus on kuitenkin saatu maaliin ja loppu se ns. vatulointi. Paljon on uudistusta ja mallia kritisoitu mm. sen kalleudesta ja maakunta mallista ylipäätänsä. Pitäisikö hyvinvointi alueilla olla verotusoikeus, vai ei. Kritiikkiä eniten on tullut opposition puolelta, vaikka olisi tässä yhteydessä hyvä muistaa, että edellisen hallituksen malli olisi ollut vielä kalliimpi. No, se on selvää, että uudistaminen maksaa aina. Tätä voisi verrata yrityksen investointihankkeeseen, jossa aina ensin menee rahaa, mutta on laskettu, että pitkällä juoksulla se tuottaa sekä taloudellista hyötyä, mutta ennen kaikkea siitä hyötyy esim. asiakkaat. Samaa voisi siis sanoa Sotesta, että tavoitteena on nimenomaan tarttua ajan haasteisiin kun vanhat mallit eivät enää toimi. Investoidaan siis tulevaisuuteen.


Uudistuksen taoitteena on ennen kaikkea turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyshuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointi alueella asuville. Lisäksi tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Uudistuksen tavoitteena on myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti ja parantaa työntekijöiden työoloja ja työhyvinvointia. Meidän pitää lisäksi vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.


Tämä kaikki pitää sisällään aivan uudenlaisten prosessien laatimisen, sekä ict järjestelmien yhteensovittamisen.Lisäksi edessä on iso urakka, mitä tulee mm. palkkojen harmonisointiin kun mietimme, että 7,3 % työssäkäyvästä väestöstä siirtyy kuntien työntekijöistä tulevien hyvinvointialueiden työntekijöksi. Puhumme mittavasta uudistuksesta, joka koskettaa todella monta työntekijää.


Nyt valittavilla hyvinvointialueiden luottamushenkilöillä tulee olemaan todella iso vastuu siitä, miten tämä prosessi viedään maaliin. Kenelläkään ei ole vielä selkeää käsitystä siitä, että mitä kaikkea seuraavan yhdeksän kuukauden aikana pitäisi tehdä ja ehditäänkö edes kaikkia asiat ratkaista, ennen kuin itse palveluiden siirto siirtyy kunnilta hyvinvointi alueille. Länsi Uudenmaan hyvinvointialueella on lisäksi erikois vastuu mitä tulee ruotsinkielisten palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen ja tämä alue on esimerkkinä muille hyvinvointi alueille. Tämäkin on äärettömän hyvä pitää mielessä!


Kun prosessit, palveluprosessit ja asiakaslähtöiset prosessit on saatu kuntoon, niin kyse tulee myös konkretiasta. Paperilla voi moni asia olla helpommin suunniteltu, kuin oikeasti toteutettuna. Näin ollen tarvitsemme osaajia, jotka tuntevat prosessit, mutta myös erilaisten prosessien implementoimisen käytännön tasolle. Strategialla ja prosessikaavioilla ei tee mitään, jos ne ei oikeasti ole toteutettavissa, tai loppujen lopuksi ne eivät palvele loppukäyttäjää. Tarvitaan näin ollen mm. palvelumutoiluosaamista. Tässä palvelun käyttäjä on keskiössä. Tarvitaan siis määrätietoista osaamista, inhimillistä ja empaattista ajatustapaa, joka muistaa, että palveluiden keskellä on aina ihminen. Olemme tekemässä palveluita ihmisille! Tarjoan itse mm. näitä edellä esitettyjä asioita. Olen ehdokas, joka ei puhu, vaan toteuttaa. Samalla olen sillanrakentaja, joka tulee toimeen ja on yhteistyökykyinen yli kuntarajojen ja puoluerajojen. Yhdessä - Tillsammans!


Din kandidat i Västra Nyland

81 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page