top of page

Kuka minä olen?

Vem är jag?

Heidi miettii .jpg

Olen 40- vuotias business designer ja kaksikielisen uusperheen äiti Nummelasta. Olen töissä suomalaisessa osaamisen kehittämiseen keskittyvässä asiantuntijayrityksessä. Palveluissa yhdistyy vahva liiketoiminta-, ja pedagoginen osaamisen. Tarjoamme valmennuksia, räätälöityjä verkkokoulutuksia ja oppimisympäristön. Vastaan itse liiketoiminnan muotoilusta meidän asiakasorganisaatioissa sekä valmennan organisaatioita ja siellä olevia ihmisiä. Vedän mm. esihenkilökoulutuksia, myynninkoulutuksia, tiimikoulutuksia sekä autan mm. strategian kirkastamisessa ja tämän implementoinnissa. Toimin siis konsulttina, sparraajana ja valmentajana sekä liiketoiminnan kehittäjänä muotoilun keinoja apuna käyttäen.  

 

Uusperheen äitinä ja uraa uurtavana naisena, haluan myös olla mukana kehittämässä lähiympäristöämme ja siksi olenkin mukana kunnallispolitiikassa. Olin ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa ja tulin valituksi Vihdin kunnanvaltuustoon. Olen jäsen lasten- ja nuorten lautakunnassa sekä Vihdin ilmastostrategian toteuttamista seuraavassa työryhmässä.

 

Tärkeitä arvoja minulle elämässä ovat ennen kaikkea perhe ja terveys, mutta lisäksi olen kiinnostunut yhteiskunnasta ja siihen vaikuttamisesta. Ennen kaikkea minulla on halu parantaa sekä kehittää tapoja, joilla voimme helpottaa ihmisten arkea. Empaattinen luonne ja kova taistelutahto ovat parhaita puoliani. Olen ulospäinsuuntautunut ja minua on helppo lähestyä.

 

Perheeseeni kuuluu aviopuolisoni Teuvo, lapset Kira (2014) ja Christian (2007) sekä kaksi ihanaa bonuslasta Inka (2009) ja Emma (s. 2005).

 

Olen syntyisin rapakon toiselta puolelta eli Ruotsista, tarkemmin sanottuna Uppsalasta. Olen suomenkielisen perheen tytär, joka valitsi käydä peruskoulun ruotsinkielellä. Espooseen muutin alle kouluikäisenä ja siellä olen kasvanut ja asunut kunnes muutin Vihtiin joulukuussa 2015.

 

Ruotsinkieli ja kaksikielisyys ovat osa minun identiteettiäni. Kaksikielisyys on iso voimavara, jota tulee vaalia ja kehittää. Maamme kaksikielisyys on myös yksi meidän menestystekijöistämme. Haluan saada ruotsinkielisten ja kaksikielisten äänet kuuluviin jatkossakin.

 

Ratsastus on lähellä sydäntäni. Ratsastan kun sille on aikaa ja mahdollisuus. Kävisin huomattavasti useammin, jos se olisi mahdollista. Soitan pianoa Länsi Uudenmaan musiikkiopistossa. Tavoitteeni on saada musiikin perustutkinto suoritettua kesällä 2023. 

Lisäksi kuntoilen ja liikun luonnossa. Koira pakottaa ulos myös huonossa säässä. 

Minulla on aina ollut kipinä politiikkaan ja palo rakentaa sekä pohtia ratkaisuja joilla voi helpottaa ihmisten arkea helpottaa. Olen aiemmin Espoossa asuessani ollut mukana Kokoomusnaisten toiminnassa, mutta RKP:n arvot vastaavat nyt parhaiten omiani. Minulle suomi ja ruotsi ovat yhtä tärkeitä, enkä ymmärrä tai hyväksy kielten tai ihmisten vastakkainasettelua. Politiikassa pääsen vaikuttamaan päätöksiin, jotka koskevat ihmisten arkea. Ja arkeahan tämä elämä pääasiassa on!

Lisää ajatuksiani voi lukea Blogi | Heidiseppala

 

Vem är jag?

Jag är en 40-årig Business Designer och mamma till en tvåspråkig ombildadfamilj. Vi är bosatta i Nummela (Vichtis) sedan december 2015. Jag arbetar inom ett inhemskt konslutföretag. I våra tjänster kombineras starkt affärsmässig och pedagogisk kopetens. Vi erbjuder coaching, skräddarsydd onlieutbildning och en läromiljö. Jag ansvarar själv för att forma och utveckla verksamheten i våra kundorganisationer . Detta betyder, att jag coachar, sparrar och drar t.ex förmansutbildningar, försäljningsutbildningar, teamutbildningar och jag hjälper företag att kristallisera deras strategi och hjälper till med implementering av strategin. Så jag arbetar som konsult som är affärsutvecklare som anväder olika design berktyg till hjälp. 

 

 

Viktiga värden för mig i livet är framför allt familj och hälsa, men dessutom är jag extremt intresserad av samhället och hur man kan påverka det. Jag har ett brinnande intresse för hur man kan förbättra, utveckla och underlätta människors vardag. Jag är empatisk och lyhörd och jag kämpar hårt för det jag står för. Jag är också väldigt utåtriktad och det är lätt att närma sig mig.

 

Min familj består av min man Teuvo, vår gemensamma dotter Kira (2014), min pojke Christian (2009) och mina två underbara bonusbarn, flickorna Inka (2007) och Emma (2005).

 

Jag är född på andra sidan Bottniska viken, i Uppsala i Sverige. Vår familj flyttade tillbaka till Finland lite före min skolstart. Jag är dottern i en finskspåkig familj, som valt att gå grundutbildningen på svenska. Jag har bott i Esbo i största delen av mitt liv, ända tills vi flyttade till Vichtis i december 2015.

Svenska språket och tvåspråkighet är en del av min identitet och det är också ett arv jag för vidare åt mina egna barn. Tvåspråkighet är en stor rikedom och den bör värna om och utveckla. Vårt lands tvåspråkighet är också en av våra framgångsfaktorer. Jag vill få de svenskspråkigas och de tvåspråkigas röster hörda även i framtiden.

 

Trots en hektisk vardag försöker jag ordna tid även för mina egna hobbyn och intressen. Speciellt hästar ligger nära mitt hjärta. Jag skulle rida mycket oftare om det vore möjligt. Jag spelar piano på Västra Nylands musikinstitut. Mitt mål är att bli klar med min basexamen i musik sommaren 2023. Dessutom njuter jag oma at spendera tid i naturen och tränar för att hålla mig i skick. Hunden tvingar mig ut även vid dåligt väder.

 

Jag har alltid haft ett stort intresse för politik och har tidigare varit med i Samlingspartiets kvinnoförbund men just nu ligger SFP:s värden närmare mina egna. Finlands båda nationalspråk finska och svenska är båda lika viktiga för mig och jag förstår inte alls varför man ställer språk eller människor mot varandra. I politiken har jag möjlighet att påverka beslutfattandet som berör människornas vardag. Livet handlar ju ändå mest om vardag!

Du kan läsa mera om mina tankar på Blogi | Heidiseppala

bottom of page