top of page
8J8A7995-8-2048.jpg

Seurakunta arkielämän keskellä 

Sinun äänesi arkielämän keskellä

Seurakunnan tulee olla elävä yhteisö, joka palvelee kaikenikäisiä vihtiläisiä arjen keskellä. Tarvitsemme lisää yhteisöllisyyttä. Seurakunnan tehtävä on löytää innovatiivisia tapoja tulla lähelle ihmistä, olla tukena ahdistuksen hetkinä, lievittää arkielämän ongelmia ja tuoda iloa jokapäiväiseen elämään. Seurakunnan tulee löytää uusia keinoja jalkautua sinne missä ihmiset ovat ja olla näkyvillä. Haluamme löytää ja ottaa mukaan seurakuntalaisten vahvuuksia yhteisöllisyyden rakentamiseksi. Haluamme edelleen kehittää seurakunnan tärkeää roolia taloudellisessa ja henkisessä ahdingossa olevien vihtiläisten avustamisessa ja tukemisessa. Haluamme olla lisäksi vahvistamassa hyvää hallinnointia, joka tukee seurakunnan tavoitteiden saavuttamista.

Församlingen som vårt vardagsrum

Din röst i vardagen 

 

Församlingen behöver vara en levande gemenskap som finns till som ett vardagsrum för alla vichtisbor i alla åldrar. Vi behöver mer samhörighet och gemenskap. Församlingens uppgift är att hitta innovativa sätt att komma och vara nära människor, stöda när ångesten bullrar, dämpa vardagslivets problem och skapa glädje i vardagen. Församlingen måste hitta och våga gå längs nya stigar för att nå, möta och synas för människor. Vi vill ta vara på församlingsmedlemmarnas styrkor och stärka gemenskapskänslan. Vi vill vidareutveckla församlingens viktiga roll i att hjälpa och stöda de vichtisbor som har det ekonomiskt och psykiskt tufft. Vi vill också stärka en god förvaltning, med hjälp av vilken vi kan nå församlingens mål. 

Sinun äänesi arkielämän keskellä - Din röst i vardagen 

Elinvoimainen ja kaikille avoin seurakunta 

Elinvoimainen ja kaikille avoin seurakunta on meidän jokaisen etu. Seurakunnan tulee olla avoin jokaiselle Vihtiläiselle sukupuoleen, ikään tai sosioekonomiseen taustaan katsomatta. Vihdin seurakunnan tulee kaikessa toiminnassaan vaalia tasa-arvoa ja huolehtia, että jokainen seurakuntalainen saa apua ja tukea kun sille on tarve. 

Seurakunnan tulee olla avoin ja kutsua kaikki tervetulleeksi. Matalankynnyksen palvelut ovat tärkeitä ja seurakunta voi tässä ottaa vielä vahvemman yhteiskunnallisen aseman. Yhteistyö sekä Vihdin kunnan, että muiden yhdistysten kanssa on tärkeää. 

Teknologia mahdollistaa myös yli kuntarajojen ylittävän yhteistyön. Digitalisaation luomia mahdollisuuksia tulee hyödyntää enemmän. Teknologia mahdollistaa myös saavuttamaan ihmiset paikkaan ja aikaan katsomatta. 

Meillä on Vihdissä paljon hyvinvoivia lapsia ja nuoria, mutta valtava määrä lapsia ja nuoria, jotka voivat todella huonosti. Covid- 19 ja kiihtyvä inflaatio kiihdyttää myös perheiden tuskaa ja lisää epävarmuutta. Seurakunnan tulee nimensä mukaisesti olla "seura", joka kutsuu ja tarjoaa apua perheille. Seurakunta tekee jo nyt paljon hyvää, mutta seurakunnan tulee olla vielä vahvempi tukija. 

 

Senioritoimintaan on panostettava. Meillä on paljon vanhuksia, jotka potevat yksinäisyyttä. Seurakunnan tulee olla se foorumi, johon voidaan matalalla kynnyksellä olla yhteydessä. Seurakunta, jonka kanssa jakaa sydämen surut ja ilot.

Taloudellinen tasapaino on kaiken keskiössä. Ilman tasapainoista taloutta, seurakunnalla ei ole tulevaisuutta. Seurakunnan on myös hyväksyttävä toimintaympäristössä olevia muutoksia ja sopeutettava toimintaansa vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita. Iso kysymys on "millainen on tulevaisuuden seurakunta"? Tätä tulee pohtia laajalti osallistamalla sekä seurakuntalaiset, viranhaltijat että luottamushenkilöt. 

"Olen sinun äänesi arjessa. Olen sinun äänesi arkielämän keskellä."

 

 

Heidi-2.jpg
Heidi-1 (1).jpg
bottom of page