top of page

Yritysten toimintamahdollisuuksiin on panostettava!
Strategian mukaisesti Vihti on aktiivisen elämän mahdollistaja, eli kunta haluaa olla aktiivisempi ja elinvoimaisempi. Tämä tulee olla tavoite nyt ja tulevaisuudessa. Yksi Vihdin elinvoiman kehityksen merkittävimmistä panostuksista on yritysten toimintamahdollisuuksiin panostaminen, uusien yritysten houkutteleminen kuntaan, ja täten työpaikkaomavaraisuuden lisääminen.


Vihdin työpaikkaomavaraisuus on kasvanut 2000- luvulla vain hieman ja tähän tulisi saada muutos. Kuluvalla valtuustokaudella Vihdin elinkeinostrategia on saatu työn alle ja tuli kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2021. Vihdin elinkeinostrategiassa määritellään keinot, joilla kunta parantaa olemassa olevien yritysten edellytyksiä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös, että kunta on entistä vetovoimaisempi myös uusille yrityksille sekä matkailijoille. Tämä on iso edistysaskel ja merkittävä saavutus. Ei kuitenkaan riitä, että meillä on paperille kirjoitettu strategia, jos strategiaa ei toteuteta ja viedä lävitse käytännön tasolla. Mikään strategia ei takaa onnistumista, jos siihen ei osallistuta ja sitouduta.


Yritysten toimintaedellytyksiin panostaminen sekä uusien yritysten houkutteleminen kuntaan tulee olla yksi korkeimmista prioriteeteista. Kunnan työpaikkaomavaraisuutta tulee saada lisättyä ja yhteisöverotuottoja kasvatettua. Olemme tässä jäljessä muihin kehyskuntiin nähden. Onnistuaksemme tässä, kunnan tulee olla mahdollistaja, joustava, dynaaminen ja ketterä. Digitaaliset ratkaisut tuovat sekä kustannustehokkuutta, että luovat uusia toimintamahdollisuuksia ja lisäävät vuorovaikutuksen sekä osallisuuden mahdollisuutta. Liiketoimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä niin tiuhaan tahtia, että kunnan on pystyttävä nopeampaan ja yhä paremmin räätälöityihin ratkaisuihin. Kunnan tulee olla asiakaslähtöinen ja tuottaa käyttäjäystävällistä palvelua. Tämä on mahdollista, jos tahtoa sekä uskallusta löytyy. Muutos on aina pelottava, mutta Vihti voi halutessaan toimia esimerkkinä muille kunnille.


Heidi Seppälä

Kunnanvaltuutettu, Fullmäktigeldeamot RKP - SFP

Kuntavaaliehdokas , kandidat i kommunalvalet

39 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page