top of page

Sosiaalihuollon resurssit kuntoon!

Vuoden 2023 alusta lähtien vastuu sosiaali- terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyvät kunnilta hyvinvointi alueelle. Meillä on 21 hyvinvointia aluetta, joten kyseessä on todella iso ja merkittävä muutos.


Tiistaina 4.1.2022 Ylen järjestämässä puolueiden välisessä vaalitentissä itselläni särähti korvaan, että sosiaalipuoli nousi keskusteluissa esiin tasan tarkkaan kaksi kertaa, pelastustoimi ei kertaakaan. Sosiaalihuollon palveluista ja niiden tulevaisuudesta, sekä nykyhetkestä ei paljon puhuta. Pitäisikö tästä puhua enemmän? No pitäisi!


Meillä on Suomessa sosiaalihuoltolaki, jonka tarkoituksena on mm. edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta sekä edistää osallisuutta. Lain tarkoitus on myös turvata yhdenvertaiset perustein tarpeenmukaiset, riittävät sekä laadukkaat sosiaalipalvelut ja muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Tuleva Sote uudistus vaikuttaa suoraan alan julkisen sektorin palveluksessa oleviin terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöihin. Noin 7,3 % työssäkäyvästä väestöstä siirtyy kuntien työntekijöistä tulevien hyvinvointi alueiden työntekijöiksi. Näin ollen meidän täytyy uskaltaa puhua ja ottaa kantaa työntekijöiden työoloista, työhyvinvoinnista sekä kyllä, myös palkkauksesta.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa 2020 tuotiin esiin sote- alan henkilöstön väsyminen ja uupuminen. Pandemia on tätä pahentanut entisestään. Haasteita on työvoiman pysymisessä, saatavuudessa, sekä haasteita on myös pätevän henkilöstön saamisessa.


Usea sosiaalityöntekijä on tuonut esille, että palkka ei vastaa koulutusta työn vaativuuteen nähden. Vaihtuvuus on alalla suurta, eritoten lastensuojelussa, jossa tehdään hyvin raskaita ja vaikeita päätöksiä. Monessa yksikössä ei ehditä reagoida riittävän nopeasti lastensuojeluilmoituksiin ja näin ollen lakisääteiset aikarajat eivät täyty, vaan ne menevät ylitse. Perheet jotka tarvitsevat tukea, eivät sitä saa koska ei ole resursseja. Kaikki perheet eivät ole tuen piirissä, vaikka heidän siellä mahdollisesti pitäisikin olla. Meillä on edessä todellinen haaste, joka täytyy ratkaista!


Lakimuutoksen myötä lastensuojelussa asiakas mitoitus on 35 asiakasta per sosiaalityöntekijä. Kuitenkin olen kuullut, että monessa paikassa tähän pyritään, mutta käytännössä on mahdotonta koska avoimia virkoja on niin paljon. Ei auta, että lakiteitse laitamme erilaisia mitoituksia, jos emme käytännössä saa asioita toimimaan. Henkilökuntaa emme saa tuulesta temmattua, eikä uusia työntekijöitä saada alalle, jos työoloihin ei saada parannusta. Asialle on tehtävä jotakin ja tästä on puhuttava yhtä paljon kuin puhumme sairaanhoitaja pulasta.


Mitä minä sitten tiedän asiasta? Ei, en ole sosiaalialan työntekijä, mutta olen äiti, joka on joutunut käyttämään sosiaalialan palveluita. Tiedän kuinka arvokasta työtä sosiaalialan työntekijät tekevät. Se on ennaltaehkäisevää ja voimaannuttavaa ja perheitä jopa eheyttävää palvelua, jota sieltä saa. Kaikki kunnioitus ja arvostus siis Teille kaikille, jotka teette tätä arvokasta työtä.112 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page